Kontakt

Mail:
mejoma@mejoma.sk
 
Telefon:
+421 904 574 950
+421 918 382 124
+421 904 205 513
 
Sídlo spoločnosti:
Dunajská Streda 929 01, Orechová ul.4335/3 [ Slovensko ]
 
Prevádzka:
Vrakúň 930 25, c. 1430/3 [ Slovensko ]